Lid worden

Wilt U lid worden van het PAC?

Dat kan!
De contributie bedraagt € 15 per jaar.
Het rekeningnummer van het PAC is NL46 RBRB 0956 2386 88
Vereniging PAC heeft een giftenreglement opgesteld.

Straat, Postcode en Woonplaats